"ماه رمضان""ماه رمضان"
..
کسب رتبه ممتاز در جشنواره خوارزمی توسط دانش آموزان متوسطه اول سماکسب رتبه ممتاز در جشنواره خوارزمی توسط دانش آموزان متوسطه اول سما
میلاد امام حسن مجتبی(ع) کریم اهل بیت مبارک بادمیلاد امام حسن مجتبی(ع) کریم اهل بیت مبارک باد
کسب رتبه کشوری در مسابقات المپیاد اسکیت سرعت توسط دانش اموز پایه دهم هنرستان تربیت بدنی سماکسب رتبه کشوری در مسابقات المپیاد اسکیت سرعت توسط دانش اموز پایه دهم هنرستان تربیت بدنی سما

آخرین اطلاعیه : تسویه حساب

اطلاعیه ها

اوقات شرعی

اخبار آموزشکده